מאבק המורים בקונסרבטוריון למוזיקה בראש העין, אורית גורי-זולוטוב 3.11.2014

אורית גורי זלוטוב מועד עובדי קונסרבטוריון למוזיקה בראש העין מדברת ברדיו כל השלום על השביתה שהחלה בקונסברטוריון עקב אי שיתוף הפעולה של הנהלת הקונסרבטוריון.

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter
Print Friendly, PDF & Email