הישג במאבק – עובדי מתחם ביאליק בתל אביב מועסקים כשכירים

לאחר שנה של מאבק, עובדי מתחם ביאליק בתל אביב (בית ביאליק ובית העיר) המאוגדים בארגון העובדים מען, הפכו לעובדים לכל דבר ועניין לאחר שהועסקו במשך שנים ללא תלושים וזכויות סוציאליות. ההסכם נחתם ב-28.8 והוחל רטרואקטיבית מראשית אוגוסט.

 ruti amano

במהלך המאבק נקטו העובדים בפעולות מחאה יצירתיות, ששיאן היה באירועי האחד במאי 2014, ובמהלכם התנהל מו"מ עם עיריית תל אביב. על פי ההסכם, ניהול המתחם והעסקת העובדים עוברים לידי חברת מוסדות חינוך. שכרם הקודם של העובדים נשמר להם ואף שופר במרבית המקרים, ועליו נוספו הזכויות הסוציאליות להן הם זכאים, כגון ימי חופשה, ימי מחלה, דמי הבראה וביטוח בריאות, הפרשות לקרנות פנסיה ופיצויי פיטורין.

את המו"מ ניהלו מטעם העובדים ניר נאדר רכז ארגון העובדים מען בתל אביב, עו"ד איה ברטנשטין מהמחלקה המשפטית של מען, ונציגי ועד העובדים הנבחר.

עובדי מתחם ביאליק הם קבוצה של כ-20 יוצרים, אנשי חינוך, תיאטרון, אמנות ואקדמאים בעלי תארים מתקדמים, המפעילים את המתחם על כל רבדיו, החל מבניית מערכי החינוך דרך תפעול יומיומי אדמיניסטרטיבי של הבתים ועד לאוצרות ובניית תכנים לתערוכות המתחלפות. מאבקם זכה לתמיכה ציבורית רחבה ולהד תקשורתי, משום היותו סמל להעסקה פוגענית של עובדים כקבלנים/פרילאנסרים ללא זכויות, המשקפת תופעה רחבה בשוק העבודה בישראל.

לפרטים נוספים: יעל משה, ועד העובדים – 054-4620112. ניר נאדר, מען – 050-6839443

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter
Print Friendly, PDF & Email