הנהלת מנשר המשיכה לפגוע במורים מאוגדים למרות פסק זמן למו"מ שהציע בית הדין. חוזרים לבית הדין ביום שני, 4.8.14

ביום ב' 4.8.14 יערך בבית הדין לעבודה בתל אביב דיון נוסף בבקשה שהגיש ארגון העובדים מען נגד בית הספר מנשר לאמנות. בקשה זו הוגשה במאי 2014 בטענה של פגיעה מתמשכת של הנהלת מנשר בעובדים שהתאגדו במען במטרה להכשיל חתימה על הסכם קיבוצי שגובש במו"מ בין הצדדים במשך שנה וחצי.

הדיון שיתקיים מחר 4.8 נקבע לאחר שמען הגישה בקשה נוספת לבית הדין נגד התנכלויות מתמשכות של מנהל מנשר עודד ידעיה למורים שמאוגדים במען וזאת גם אחרי שבדיון הראשון בין הצדדים בראשית יוני סוכם על ניסיון להגיע להסכמות בפיקוח בית הדין.

אלא שהנהלת מנשר בחרה לנצל את פסק הזמן שעליו סוכם כדי להמשיך את ההתנכלות למורים שחברים במען. בין השאר הודיעה ההנהלה ל-3 מורים חברי מען, בהםחברת ועד העובדים על פיטורים או צימצום משמעותי של משרתם שכמוהו כפיטורים. מדובר בפיטורים של מורים שהועסקו בבית הספר מספר שנים ולפתע החליטה ההנהלה שתפקודם לקוי.

יש לציין כי עודד ידעיה מנהל מנשר לא הסתפק בטלפונים ושיחות אישיות למורים החברים במען אלא אף ציין במספר רב של מיילים והודעות כתובות את עמדתו העוינת לארגון העובדים. פעולות אלה הינן בניגוד לחוק וניתן לחייב בגינן את בית הספר בפיצוי של עד 200 אלף ש"ח.

התנהלות הנהלת מנשר במשך שנתיים מול התאגדות המורים התאפיינה בחוסר תום לב, משיכת זמן וביטול סיכומים שנקבעו בישיבות מו"מ. לאור מצב זה ביקש ארגון העובדים מען המיוצג על ידי משרד עו"ד שילוני מבית הדין לחזור ולדון בבקשה המקורית. דיון בבקשה יתקיים כפי שהוזכר ביום ב' 4.8 שעה 10.00.

asifat morim 28-1-14- small

רקע

עובדי מנשר התארגנו בארגון העובדים מען ביוני 2012. בשלב הראשוני הצטרפו לארגון 83 מועסקים של מנשר מתוך כ-160 עובדים, הרבה מעבר למחסום השליש שקובע את יציגות ארגון העובדים. בהמשך החל בין הצדדים מו"מ וגובשה טיוטת הסכם קיבוצי. במקביל למהלך המו"מ ניהלה הנהלת מנשר מסע לחצים על מורים במטרה להביא אותם לבטל חברותם במען. מסע לחצים זה הגיע לשיאו בדצמבר 2013 שעה שמנהל מנשר ידעיה הודיע במפתיע כי אין לו כוונה לחתום על ההסכם שכן מען איבד את מעמדו כארגון יציג. הבקשה לבית הדין לעבודה כוללת דרישה להפסיק את ההתנכלויות למורים, להכיר במעמדו היציג של מען וכן לחייב את הנהלת מנשר לשאת ולתת עם ארגון העובדים והוועד על הסכם קיבוצי.

לפרטים – ניר נאדר – רכז מען בתל אביב 6839443 – 050

 

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter
Print Friendly, PDF & Email