כוח לעובדים תומך בארגון העובדים מען ובמאבק עובדי מוסך צרפתי

ארגון העובדים "כוח לעובדים" יצא אתמול, ה 27.7.14 בהודעת תמיכה בארגון העובדים מען ובעובדי צרפתי במאבקם מול הנהלת מוסך צרפתי וועד תעשייני האזור התעשייתי מישור אדומים להשגת הסכם קיבוצי, זאת חרף מאמציהם של האחרונים לשבור את ההתארגנות באלימות ואף בשיתוף פעולה עם המשטרה.

ארגון העובדים מען מודה לכוח לעובדים על התמיכה וגילוי הסולידריות עם העובדים ומאבקם.

כוח לעובדים

 

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter
Print Friendly, PDF & Email