לא צריך עוד אלפי 
עובדי בניין סינים

ההצדקות להחלטה להגדיל את מספר העובדים הסינים מסתירות את העובדה שחברות כוח האדם השייכות לקבלנים מעדיפות סינים

פורסם בדה מרקר ב 24.6.14

החלטת הממשלה מתחילת יוני להגדיל את מכסת ההיתרים לעובדים סינים בבניין מ–8,000 ל–15 אלף הוסברה על ידי משרד השיכון בצורך לספק כוח אדם מקצועי שיוכל לסייע בהורדת מחירים, בגלל עזיבה של עובדים ישראלים את הענף ואי מקצועיות של עובדים פלסטינים.

הסברים אלה מבוססים על מידע שגוי ומגמתי שהועבר על ידי התאחדות הקבלנים במטרה להשיג את שינוי עמדת הממשלה, ולא על נתונים אובייקטיביים (כמו דו"ח ועדת אקשטיין מ–2007 ו–2011). חוקר בכיר תיאר את הנימוקים להחלטת הממשלה כמופרכים: "קודם קובעים שצריך לאשר עוד עובדים מסין, ואז יוצרים מסד נתונים שיצדיק זאת תוך התעלמות מוחלטת ממחקרים שבנק ישראל וחוקים אחרים מפרסמים זה שנים", אמר.

ההצדקות להחלטה להגדיל את מספר העובדים הסינים מסתירות את העובדה שחברות כוח האדם השייכות לקבלנים מעדיפות סינים בגלל סכומי העתק שמשלם להם כל עובד סיני כתנאי להגיעו לישראל. סכומים אלה הוגדרו על ידי נציבות זכויות האדם של האו"ם כסחר בעבדים בהקשר להעסקת עובדים אסייתים בקטאר. רק לפני שלוש שנים אישרה הממשלה לקבלנים לייבא עובדים מבולגריה תוך הבטחת פיקוח ממשלתי למנוע גביית דמי תווך. התוצאה, הקבלנים לא ניצלו את האפשרות, למעט כמה מאות עובדים.

צילום: תומר אפלבאום

צילום: תומר אפלבאום

הטענות לגבי איכותם של העובדים הסינים ותרומתם הצפויה לפתרון המשבר בענף הנדל"ן מופרכות.

1. "עובדים סינים הם עובדים מקצועיים". האמת היא שרוב העובדים הסינים כלל לא עלו על פיגום לפני הגיעם לישראל.

2. הטענה שהפחתת העובדים הזרים אינה מביאה לגידול בעובדים הישראלים אלא צימצמה את מספרם ב–40%, אינה נכונה. לפי נתונים שפירסם בנק ישראל, בעשור שבו הופחת מספר העובדים הזרים באופן משמעותי, עלה מספר הישראלים בענף ב–40% (מ–118 אלף ב–2001 ל–166 אלף כיום).

3. הטענה שעובדים סינים ישפרו את קצב ואיכות הבנייה, גם היא משוללת יסוד. פרופ' צבי אקשטיין, שהיה המשנה לנגיד בנק ישראל, קבע ב–2011 כי הגדלת היקף העסקתם של עובדים זרים היא הגורם לפיגור הטכנולוגי והכלכלי של הענף. אקשטיין הצביע על הפער בין שיפור הפריון במגזר העסקי בכלל, שעלה ב–230% מאז 1967, לבין הגידול של 30%–60% בלבד בענף הבניין. כתוצאה, "פיגור זה של הענף מוסבר בהתמכרות של ענף הבנייה להעסקת עובדים זולים שאינם ישראלים. קודם פלסטינים, ולאחר מכן זרים", אמר אקשטיין ב–2011.

ענף הבנייה פרוץ, מנוהל בשיטות מיושנות ולקויות, למרות גלגול מיליארדים מתקציבי המדינה. אתרי הבנייה הגדולים מפוצלים בין עשרות קבלני משנה, מה שמונע הכשרת עובדים, ומעלה את שיעור תאונות העבודה. שכר העובדים נמוך מכדי למשוך עובדים לענף, אין פיקוח על בטיחות וזכויות עובדים, רמת הביצוע נמוכה ושיעור הליקויים גבוה.

החלטת הממשלה היא הזרמת מורפיום לתוך הגוף החולה במקום לטפל בבעיות היסודיות. יבוא עוד עובדים סינים רק יעמיק את המשבר. מחירי הדיור גבוהים לא בגלל היעדר עובדים סינים, אלא כי הממשלה אינה משקיעה בפיתוח מגורים לזוגות צעירים, וחיסלה את הדיור הציבורי.

על הממשלה לפעול בנחרצות כדי לפתור את מצוקת הדיור ולקדם את הטכנולוגיה של הבניין, מה שישדרג את מעמד העובדים ויתרום לפתרון בעיות תעסוקה קשות בשכבות של עובדים לא משכילים, בעיקר במגזר הערבי.

הכותב הוא מנכ"ל ארגון העובדים מען, 
המקדם עבודה בטוחה בענף הבניין

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter
Print Friendly, PDF & Email