סולידאריות עם מאבק העובדים במתחם ביאליק

פורסם באתר הטלויזיה החברתית ב 8.5.14

 

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter
Print Friendly, PDF & Email