מורי מרכז המוסיקה בראש העין וארגון העובדים מען הכריזו על סכסוך עבודה

התביעה: ניהול מו"מ לפני סגירת התקציב לשנת 2014

ביום חמישי ה- 13.2 הכריזו מורי מרכז המוסיקה בראש העין, המאוגדים בארגון העובדים מען, על סכסוך עבודה, משום שראש העיר החדש מסרב להיפגש עם נציגות המורים, ולהמשיך לנהל את המו"מ על הסכם קיבוצי, שהתחיל באוגוסט 2013. ביום א' ה-2.3, בתום תקופת צינון של 15 יום, יוכלו העובדים להכריז על צעדי מחאה ארגוניים, כולל שביתה, במטרה להביא את הנהלת העמותה לעמוד בדרישות החוק ולסיים את המו"מ על הסכם קיבוצי.

מורי המרכז למוסיקה מועסקים זו השנה השביעית על ידי עמותה עירונית בשם "העמותה לפיתוח שירותים חברתיים בראש העין", המעסיקה כ- 57 עובדים, מחציתם במרכז למוסיקה. הודעה על סכסוך העבודה והשביתה המתוכננת נמסרה כחוק לממונה על יחסי העבודה במחוז מרכז במשרד הכלכלה. העתקים מההודעה נשלחו גם ליו"ר העמותה וראש העיר שלום בן משה, וכן למנהל תפעול העמותה והמרכז למוסיקה מאיר צרויה.

בדצמבר 2013, במסגרת המו"מ, הגישה נציגות המורים מתווה שכר חדש הבסיס להסכם קיבוצי לשנת 2014, אך במשך חודשיים התחמקו העיריה והנהלת העמותה ממפגש עם נציגות המורים. העירייה טענה שבחירת ראש עיר חדש והנהלה חדשה לעמותה מחייבות תקופת התארגנות ולימוד, אך באותו זמן הם עסקו בסיכום תקציב 2014 וקביעת עובדות מוגמרות מבלי לדון עם נציגות המורים. שלושה מכתבים ששלחה נציגות המורים בינואר, ובה תבעה פגישה דחופה לפני אימוץ התקציב החדש, נשארו ללא תגובה. מהתנהלות העירייה נראה שהיא מתכוונת לאשר את תקציב העיריה לשנת 2014, ובכלל זה את תקציב המרכז למוסיקה, בלי לקיים דיון עם נציגות המורים.

ראש העין מתגאה בהיותה מרכז מוסיקלי, ומורי המרכז למוסיקה מהווים מרכיב חשוב בספינת הדגל שלה. למרות זאת תנאי ההעסקה של המורים אינם הולמים. המורים התאגדו במען באפריל 2013 כשהם קובלים, בין היתר, על העדר קריטריונים ברורים לשכר, העדר תוספות וותק, רמת שכר נמוכה ביחס לקונסרבטוריונים אחרים, אי מתן משכורת בחדשי הקיץ, ועל מטלות רבות שנדרשות מהם לביצוע בעבודות שאין עליהם כל שכר.

ההתחשבות של נציגות המורים בנסיבות של בחירת ראש עיר חדש אין פרושו קבלת תכתיבים ועובדות מוגמרות.

לפרטים נוספים – מיכל שורץ, דוברת

טל' נייד: 050-4330067

 

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter
Print Friendly, PDF & Email