עובדי בית הספר לאמנות מנשר הכריזו על סכסוך עבודה

לאחר שמשא ומתן ממושך להשגת הסכם קיבוצי הופסק על ידי הנהלת מנשר, ועד העובדים שהוקם בבית הספר, יחד עם הארגון המאגד 'מען', הכריזו על סכסוך עבודה.

חברי הועד, שאספו חתימות של למעלה משליש מהעובדים כבר ביוני 2012, הופתעו לגלות שהנהלת מנשר טוענת כי ההתארגנות לא מייצגת. זאת לאחר שההנהלה קיימה עם נציגי הועד ומען משא ומתן קבוע וממושך, שבו הושגו הסכמות כמעט מלאות על הסכם קיבוצי. ההסכם נועד לקבע את השכר הקיים במנשר ולהסדיר את היחסים בין העובדים להנהלה, והוא היה מיועד לחתימה כבר בנובמבר 2013. מדובר בכ- 150 עובדים. אלא שלפני כמה שבועות הודיע מנהל בית הספר, עודד ידעיה, שלמרות ההסכמות שהושגו הוא לא יחתום על הסכם קיבוצי.

מאז ההתאגדות העובדים מדברת הנהלת מנשר בשני קולות: מצד אחד הכריז מנהל בית הספר כי הוא בעד התארגנות העובדים, ומצד שני – ברגע האמת הוא נסוג מהחתימה על הסכם קיבוצי. במקביל, מהרגע בו הוכרז על ההתארגנות, הנהלת מנשר שולחת לעובדים מכתבים בהם הם מתבקשים לבטל את הצטרפותם להתאגדות. אלה הם כמובן צעדים לא חוקיים.

אנו רואים בסירובו של עודד ידעיה לחתום על ההסכם סטירת לחי לוועד ולעובדים שהוא מייצג. זאת לאחר משא ומתן ממושך, זהיר ושקול שקיימו נציגי ארגון מען וחברי הועד עם ההנהלה. בשום שלב לא היו בהסכם תביעות חריגות ומופרזות. מרכז ההסכם הוא אך ורק עיגון התנאים הקיימים וזכויות המגיעות לעובדים כחוק, במסגרת הסכם קיבוצי.

ההתארגנות היא זכותנו הבסיסית! אנו תובעים מהנהלת מנשר להכיר בוועד, להמשיך במשא ומתן להסכם קיבוצי, ולהפסיק מיד להפעיל לחץ על העובדים.

לפרטים נוספים:

איילת בכר, ועד עובדי מנשר, 052-3448566

ניר נאדר, רכז מען בתל אביב, 050-6839443

מסמכים נלווים ישלחו על פי בקשה

מען בפייסבוק

 

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter
Print Friendly, PDF & Email