להפסיק את התעשייה המושחתת של יבוא עובדים זרים, ולהכשיר עובדים מקומיים ופליטים

אסף אדיב מתראיין בתוכנית של אורלי וגיא – תוכנית הבוקר של ערוץ 10, ב-19.6.12

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter
Print Friendly, PDF & Email