תוכנית להעלאת המודעות לאמצעי בטיחות בקרב פועלי בנין יצאה לדרך