הצעתו של ישראל כץ לסגור את נתיבי איילון למשאיות – פופוליזם על גבם של נהגי המשאיות