איגוד נהגי המשאיות באוסטרליה: קיים קשר בין השכר הנמוך של נהגי המשאיות ובין תאונות הדרכים