הסכם בין עמותת מען וקרן מקפת החדשה מעניק לחברי העמותה הטבות משמעותיות