האסיפה הכללית ה 14 של ארגון העובדים מען

צילום ועריכה: איתי בן טל

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter
Print Friendly, PDF & Email