יולי השחור: 11 הרוגים בתאונות עבודה – פי שתיים מהממוצע החודשי

blackjulyכל עובד שנהרג בתאונה הוא קרבן של רשלנות שמשאיר את משפחתו וקרוביו מול תהום שאין לגשר עליה. אבל 11 הרוגים בחודש אחד – זו כבר מציאות של רשלנות ממוסדת שחייבים לשים לה קץ.

לפי רישום שעורך ממונה הבטיחות חסן שולי בשיתוף עם ארגון העובדים מען בדף הפייסבוק "בטיחות בבניין" נספרו בחודש יולי האחרון 11 הרוגים בתאונות עבודה קטלניות מתוכם 5 בענף הבניין – שהוא כתמיד הקטלני ביותר. – קובץ אקסל עם סטטיסטיקה מדוייקת מצורף) מדובר בגידול של יותר מפי שניים מהממוצע החודשי של כ-5 עובדים (60 בשנה) בכל ענפי הכלכלה. גם בענף הבניין היתה בחודש זה עליה דרמטית לעומת הממוצע של שנת 2011 שכאמור היה גבוה במיוחד (סה"כ הרוגים בשנה זו בענף הבניין היו 38 – קרי ממוצע של 3.1 הרוג בחודש).

אחד העובדים שנהרג הוא לוטפי מחאמיד מאום אלפחם (38) שנהרג בתאונה באתר בנייה ברחובות ביום א' 29.7 כתוצאה מנפילה מקומה 8 בבנין שנבנה. עובד נוסף שהיה קורבן לתאונה קטלנית הוא איוב אבו דאהש מפרדיס (39) שנהרג ביום 3.7 בעת שנפל מגובה באתר הבנייה של אצטדיון הכדורסל החדש של ירושלים במלחה.

שני העובדים האלו והאחרים שנהרגו ונפצעו ביולי השחור 2012 לא היו קרבנות יד המקרה או גזירת גורל. תאונות קטלניות שבהם נפגעים ונהרגים עובדים הן תוצאה ברורה של רשלנות והעדר פיקוח ומודעות. זוהי מציאות שניתן לשנותה. דוגמא לכך היא פעולה מאורגנת ומתוכננת שבצעו הרשויות בתחום תאונות הדרכים ואשר הביאה תוך שילוב של אמצעים טכנולוגיים, אכיפת תקנות והעלאת מודעות לירידה משמעותית בשעור ההרוגים והפצועים.

דוח חצי שנתי לשנת 2012, של הממונה על הבטיחות בתמ"ת בנושא תאונות עבודה מראה כי חלה ירידה לעומת שנה קודמת. אולם בשנת 2011 היה מספר ההרוגים בכלל ובענף הבניין בפרט גדול באופן משמעותי מהממוצע. מכאן שחלה חזרה אל הממוצע. ונכון היה לכתוב שלאור העליה בשנה שעברה צריך לבדוק שזה אינו מקרה אלא כוון אמיתי. יולי השחור מעיד כי אנחנו חוזרים למספרים הגבוהים של שנת 2011.

ענף הבניין בישראל מתאפיין בטכנולוגיות מיושנות, העדר כוח אדם יציב, ריבוי קבלני משנה בכל אתר, העדר פיקוח איגוד מקצועי ובטיחותי בשטח והעדר כל אפקט של הרתעה מצד הרשויות. בהעדר ענישה מרתיעה ומתאימה לא יהיה זה אפשרי לשנות את המצב. בכל האסונות שהוזכרו לא הועמד איש לדין. הפרקליטות איננה יוזמת כתבי אישום נגד אותם מנהלי עבודה , קבלנים ראשיים ומשניים, מהנדסים וממוני בטיחות שרשלנותם היא הגורמת לתאונות הקטלניות. יש יסוד סביר לסברה כי מצב זה הינו תוצאה של העבודה שרוב עובדי הכפיים המסכנים עצמם על הפיגומים בבניין הם זרים או ערבים.

ארגון העובדים מען מתריע מזה שנים על המצב הבלתי נסבל בענף הבניין. הגיע הזמן שעובדי הבנין ידרשו יחד עם ארגונים חברתיים, רשויות מקומיות ערביות שרבים מבניהם מועסקים בענף הבנין, ונציגי הציבור שינוי ביחס לענף הבניין. ארגון העובדים מען מצידו מוכן לשתף פעולה עם כל גורם שחורט על דגלו את הסיסמא של שיפור תנאי העסקתם של עובדי הבניין ומוכן לקחת על עצמו טיפול וסיוע במשפחות הנפגעים והנצחת שמם של ההרוגים. ארגון העובדים מען יזם בשנת 2010 קמפיין להעלאת המודעות בתחום הבטיחות בבניין בקרב עובדי בניין ערבים. היזמה כללה סדנאות בישובים הערבים, מסע פרסומי נרחב וכינוס מרכזי שנערך ביולי 2011 בנצרת.

לפרטים:

אסמא אגבריה זחאלקה, רכזת תחום בטיחות – ארגון העובדים מען 050-4330037

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter
Print Friendly, PDF & Email

עמודים: 1 2