מנכ"ל מען נפגש עם משלחת ארגון OECD:

אדיב: "הבטחות ממשלת ישראל בנושא העסקת נשים ערביות לא מתממשות"

הפגנת עובדות חקלאות ערביות בשד' רוטשילד ביום האשה 2012 בדרישה לתעסוקה הוגנת. צילום: דותן גור-אריה

הפגנת עובדות חקלאות ערביות בשד' רוטשילד ביום האשה 2012 בדרישה לתעסוקה הוגנת. צילום: דותן גור-אריה

ארגון העובדים מען הציג היום בפני משלחת של ארגון המדינות המפותחות (ה-OECD), המבקרת בישראל, כתב אשמה חמור נגד מדיניות הממשלה בכל הנוגע לאוכלוסיה הערבית ובמיוחד בכל הנוגע לסיכויי נשים ערביות להשתלב במעגל התעסוקה. לטענת מנכ"ל מען, אסף אדיב, שהעמיד בפני המשלחת רמת הדרג של 5 נציגי ה-OECD את עמדת הארגון, "ממשלת ישראל אינה עומדת באף אחת מהתחייבויותיה מול ארגון ה-OECD . למרות ריבוי ההחלטות בשנתיים האחרונות, והתחייבויות מרחיקות לכת בנושא קליטת עובדים ערבים במגזר הציבורי וקידום תעסוקה של נשים ערביות, בשטח אין כל שינוי והמצב החברתי מדרדר מדחי לדחי. הקיצוצים הצפויים בתקציבי פיתוח ורווחה אף יחמירו את המצב ועלולים להביא להתפוצצות חברתית בישובים הערבים."

agri_workers

עובדות חקלאות ערביות המאורגנות במען, מאזור המשלוש

כזכור, הארגון של כ-30 המדינות התעשייתיות המפותחות, החליט לקבל לשורותיו את ישראל בשנת 2010, וזאת בכפוף לשורת צעדים שהממשלה התחייבה לבצע לצמצום הפערים החברתיים והגדלת שיעור התעסוקה של נשים ערביות וגברים חרדים. מטרת המשלחת שמבקרת בישראל בימים אלה, היא לבחון את המצב לאשורו, וזאת באמצעות מפגשים עם גורמים עצמאיים, שיתנו זווית ראייה ביקורתית על המצב ועל מדיניות הממשלה.

במסגרת זו ביקשו חברי המשלחת, בראשות ג'והן מרטין, מנהל אגף תעסוקה עובדים וחברה בארגון, להיפגש עם נציגי ארגון העובדים מען, ועם המנהל האקדמי של מכון המחקר אדווה, ד"ר שלמה סבירסקי. סבירסקי הציג ביקורת נוקבת על מדיניות הממשלה בכל הנוגע לאוכלוסיה הערבית, והדגיש כי אין כל השקעה כלכלית בפיתוח מקומות עבודה בישובים הערבים.

מנכ"ל מען הציג בפני המשלחת תמונת מצב קודרת בכל הנוגע למצב האבטלה והעוני בישובים הערבים, תוך תיאור המציאות של אלימות והרס חברתי שפשתה בכל פינה. לטענתו, גידול משמעותי בהעסקת נשים ערביות יכול להוות מכשיר רב עוצמה להשגת מפנה, אך בפועל, הייבוא של עובדים זרים לענף החקלאות נמשך, וזאת בשעה שמטרים ספורים ממקומות העבודה יש אלפי נשים שמשוועות למקום עבודה.

אחרי 7 שנים במהלכן פועלים אנשי מען בתחום ההשמה של עובדות ערביות בחקלאות, עולה בבירור כי ללא הפסקת הייבוא של עובדים זולים ומוחלשים מתאילנד וארצות אחרות לא ניתן יהיה להביא למהפך במציאות בה החקלאים נמנעים מהעסקת נשים ערביות. רק הפסקה מיידית של יבוא עובדים זרים לענפי החקלאות, הסיעוד והבניין, תוביל לפתיחת עשרות אלפי מקומות עבודה בפני נשים וגברים ערבים.

מנכ"ל מען הדגיש בנוסף את המצוקה הקשה של אקדמאים ערבים בהשתלבות בשוק העבודה, אך טען כי בניגוד לצורך הקיים בהקשר זה ביצירת מקומות עבודה חדשים, הרי שהתביעה להפסיק יבוא עובדים זרים תייצר אוטומטית אלפי מקומות עבודה חדשים שקיימים כבר היום. השתלבות אלפי נשים וגברים בעבודות, גם אם עבודות כפיים, תייצר קידום ברמת ההכנסה של הציבור הערבי, ותשפר את סיכויי ההתקדמות של דור ההמשך. כניסתן לעבודה של עשרות אלפי עובדות במגזר הערבי, תגרום אף להעצמה שלהן ותאפשר קידום במצבן האישי, עצמאות, הכרה במעמדה היצרני של האישה, ותפיסה שוויונית שלה, ותשנה את יחסי הכוחות בחברה הערבית.

לפרטים – ניר נאדר – דובר מען 050-6839443

 

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter
Print Friendly, PDF & Email