איגודים מקצועיים בעולם מתגייסים לתמיכה בעובדי רשות העתיקות מירושלים