עובדי רשות העתיקות שפוטרו באופן בלתי חוקי הפגינו בתביעה לחזור לעבודה ולהכיר בהם כעובדים קבועים על פי חוק חברות כוח אדם