21 עובדי רשות העתיקות, שפוטרו על ידי חברת כח-אדם בריק, דורשים להחזירם לעבודה ולהכיר בהם כעובדי הרשות