רל"א, החתימה על ההסכם הקיבוצי, 16.11.2017 [הסכם קיבוצי תקדימי בין ארגון העובדים מען ועמותת רופאים לזכויוות אדם]

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter
Print Friendly, PDF & Email