170619 – ועדה לקידום מעמד האישה – הכנסת (7) [פתחו מסגרות לפעוטות במזרח ירושלים ואפשרו לנשים לעבוד]

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter
Print Friendly, PDF & Email