קורס סיעוד 9.7 (1) [35 נשים ערביות עוברות קורס הכשרה לעבודה בבתי אבות בהלל יפה]

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter
Print Friendly, PDF & Email