כנס אלקאסמי 10 [כנס הבטיחות במכללת אל-קאסמי: סימן דרך חשוב במאבק נגד תאונות הבניין]