כנס אלקאסמי 9 [כנס הבטיחות במכללת אל-קאסמי: סימן דרך חשוב במאבק נגד תאונות הבניין]

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter
Print Friendly, PDF & Email