לוגו נגרייה 2 [עובדים פלסטינים מועסקים בלי תלוש שכר ומקבלים 140 ₪ ביום. עכשיו הנגריה שבה עבדו במישור אדומים מפטרת אותם ומביאה במקומם עובדי קבלן רק בגלל שדרשו את זכויותיהם]

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter
Print Friendly, PDF & Email