אמאני בישיבת ועד רווחה בכנסת בנושא מטפלות 21.3 [אמאני קעדאן בדיון בכנסת על כוח עבודה זר בבתי אבות: "אם תשפרו שכר ותנאי עבודה יקלטו אלפי נשים ערביות במקום ליבא עובדים זרים"]