אמאני בישיבת ועד רווחה בכנסת בנושא מטפלות 21.3 [אמאני קעדאן בדיון בכנסת על כוח עבודה זר בבתי אבות: "אם תשפרו שכר ותנאי עבודה יקלטו אלפי נשים ערביות במקום ליבא עובדים זרים"]

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter
Print Friendly, PDF & Email