עובדיצרפתי-קטן-640×300 [מען חתם על הסכם קיבוצי לעובדים פלסטינים במוסך צרפתי במישור אדומים]