עובדיצרפתי-קטן-640×300 [מען חתם על הסכם קיבוצי לעובדים פלסטינים במוסך צרפתי במישור אדומים]

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter
Print Friendly, PDF & Email