[מצוקת כוח האדם בבתי האבות ומצוקת האבטלה של נשים ערביות – האופציה בה ירוויחו כולם]

כ-200 אלף נשים ערביות שסיימו 12 שנות לימוד נמצאות מחוץ למעגל העבודה כתוצאה מהעדר הזדמנויות תעסוקה אמיתיות

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter
Print Friendly, PDF & Email