%d7%92%d7%90%d7%a0%d7%94-%d7%a1%d7%a4%d7%98-16 [ביום ד' שביתה במפעל ג'אנה משקאות בנצרת עלית]

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter
Print Friendly, PDF & Email